We verzorgen web development, visuele bedrijfscommunicatie en spelontwikkeling.
Met vakkennis, plezier en succes!
Het oogmerk bij al onze projecten is het origineel en treffend communiceren van diensten, producten en informatie.

Onze werkgebieden zijn:

Aanvullende ontwerpdiensten?

Naast onze standaard werkgebieden zijn aanvullende activiteiten zoals productontwikkeling, innovatie en juridische bescherming voor ons bekend terrein.

Denk hierbij aan intellectueel eigendom, copyrights en bescherming van vindingen via octrooïering, onderzoek daarnaar, en het deponeren van merken en modellen.
Dit zijn zaken die regelmatig aan de orde zijn binnen de hedendaagse ontwerppraktijk. Ze vragen om heldere communicatie en een adequate aanpak.

Met onze aanpak vertalen wij ideeën en strategieën tot succesvolle producten en diensten met een duurzaam karakter.

Interesse in onze werkgebieden en diensten? Neem contact op voor een vrijblijvende oriëntatie!

Hoe ziet een ontwikkelingsproces er standaard uit?

Bij al onze werkgebieden staat productontwikkeling centraal. Het proces van productontwikkeling kent globaal de volgende fases:

  • de oriëntatiefase lopend van briefing en beeldvorming, vooronderzoek en (markt)analyse, tot aan de bepaling van de gewenste ontwikkelingsstrategie,
  • de definitiefase lopend van de bepaling van het eindresultaat, het opstellen van een projectplan en een planning, tot aan de bepaling van de eisen en wensen van het gewenste resultaat, 
  • de ontwerpfase lopend van idee- en conceptontwikkeling, uitwerking en presentatie van het productontwerp, tot aan de ontwikkeling en detaillering van het gewenste ontwerp, 
  • de realisatiefase lopend van de uitonwikkeling van het productontwerp, tot aan de uiteindelijke productie en de oplevering.

Webdesign Den Haag en Productontwikkeling, innovatie en training waren onze eerste werkgebieden. Hier onze Bloemenring uit 1996.

 Onze Bloemenring uit 1996