Grafisch vormgeven, online en offline, is visueel communiceren.
Het is een belangrijk ingrediënt voor succesvolle bedrijfscommunicatie.
Wij gaan voor het beeldende en het essentiële in communicatie. Gebruikmakend van aspecten als inhoud, opbouw, tekst, beeld en kleur.
Zo creëren we presentaties en uitingen met een krachtige uitstraling!

Visuele communicatie

We ontwerpen grafische uitdrukkingen voor visuele communicatie. Wat ons hierbij drijft is het plezier, de daadkracht en het vakmanschap bij:

  • het bepalen van een relevante inhoud  
  • het afstemmen op de gewenste doelgroep 
  • dit communiceren via een geschikt medium
  • het ontwikkelen van creatieve concepten
  • het detailleren tot een krachtig ontwerp
  • een betaalbaar en kwalitatief resultaat 

Bij grafische vormgeving ontwerpen en realiseren we identiteiten, huisstijlen en drukwerk, promotiemateriaal, periodieken, presentaties, lesmateriaal en visualisaties.

Grafische vormgeving

We leveren ondermeer de volgende diensten:

Identiteitlogo's, huisstijlen en brands
Huisstijldrukwerkvisitekaartjes, briefpapier, enveloppen, mappen, cards
Promotiedrukwerk   brochures, flyers, affiches, kalenders, kaarten
Periodiekennieuwsbrieven, magazines
Presentatiesbeurs-, congres- en bedrijfspresentaties,
Lesmateriaalhandleidingen, programma's en gebruiksaanwijzingen
Beeldfotografie, illustraties, infographics

De fasering bij grafische vormgeving:

Oriëntatie & offerte

Tijdens de oriëntatie vindt de kennismaking plaats en wordt het gevraagde in kaart gebracht. Deze fase bestaat uit oriënterend overleg en een offerte.

Ideeën & concepten

De eerste stap in de uitvoering van de opdracht is de ontwikkeling van ideeën en kansrijke conceptvoorstellen. Deze concepten worden gepresenteerd aan de opdrachtgever. Aan het einde van deze fase is de vindt de conceptkeuze plaats, waarna de verdere uitwerking en detaillering kan plaatsvinden.

Uitwerking & detaillering

Na overleg wordt de gekozen conceptrichting uitgewerkt tot op detailniveau. Het resultaat wordt in een tweede bespreking aan de opdrachtgever voorgelegd. Hierbij worden tevens de uiteindelijke specificaties van het gevraagde en het drukwerk of de media bepaald.

Drukwerkvoorbereiding & handling

Na goedkeuring van het gedetailleerde ontwerp wordt het evt. drukwerk verder voorbereid. Indien gewenst met voorafgaande drukproeven. Het definitieve ontwerp van het drukwerk wordt aan de opdrachtgever voorgelegd voor akkoord.

Drukwerk of deliverables

Als er akkoord is op het uiteindelijke ontwerp, wordt de opdracht gegeven tot productie van het drukwerk of de digitale mediabestanden. Er vindt drukwerkbegeleiding plaats, zodat een optimale kwaliteit gewaarborgd is.

Oplevering en nazorg

Na oplevering van het resultaat, wordt contact opgenomen voor terugkoppeling over het bereikte resultaat. Verder wordt het project gedocumenteerd, gearchiveerd, en vindt evt. uitwisseling plaats van gerelateerde bestanden.