Bij online inbound marketing gaat het over de waarde van de inhoud.
Over de intrinsieke waarde die je product of dienst heeft, welke aantrekt.
En daarmee is deze vorm van marketing meer relevant en menselijker.
Helder, online communiceren speelt hierbij een doorslaggevende rol.
Wij helpen met de integratie van social media, nieuwsbrieven en websites.

Geen B2C en B2B: Human 2 Human!

Wij leveren verschillende inbound marketingdiensten en bereiken zo optimale resultaten online. Leidend hierbij zijn waardecreatie en meerwaarde bij:

  • het communiceren van relevante content 
  • het visueel samenvatten van de essentie 
  • het optimaliseren van de vindbaarheid (SEO) van bepaalde content of sleutelwoorden 
  • het online promoten van content, bijvoorbeeld via social media en blogs 
  • het uitwerken van nieuwsbrieven en campagnes 
  • het bijhouden en analyseren van statistieken 

Op deze manier realiseren we social media pagina’s, nieuwsbrieven, presentaties, pdf-flyers en formulieren. Ook verzorgen we hierbij copywriting en beeldredactie.

Zichtbaar effectieve inspanningen

Voor online inbound marketing bieden we:

Social MediaPersoonlijke en bedrijfspagina's voor: LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+
Nieuwsbrieven Opzet, sjablonen en integratie van: MailChimp, E-mail Nieuwsbrieven
PromotieAutomatiseren en verzorgen van: Formulieren, Brochures, Activiteiten
TekstCopywriting, Tekstredactie
Beeld(Stock-)Beeldredactie, Illustratie,
MonitoringZoekmachine-optimalisatie (SEO), Google Analytics, Social Media

Lees over gerelateerde zaken die we verzorgen, zoals:

Start with the golden circle…Online inbound marketing begint met het hogere doel voorop te stellen.

  1. Begin met het hogere doel, de ‘Why’.
  2. Breng je unieke ‘How’ aanpak over.
  3. Maak ‘What’ je doet klip en klaar.

De fasering bij online inbound marketing:

Oriëntatie & offerte

In de oriëntatiefase vindt de onderlinge kennismaking plaats, het opstellen van het achterliggende doel, en de definitie van de daaruit voortvloeiende opdracht. Deze fase bestaat uit oriënterend overleg en een briefing, een offertetraject en een eerste verkenning van de oplossingsrichtingen.

Concepten

De opdracht wordt gestart met concepten voor de verschillende marketingactiviteiten. De ontwikkelde concepten worden gepresenteerd aan de opdrachtgever. Aan het einde van deze fase is het totaalconcept klaar om verder uitgewerkt en ingevuld te worden.

Uitwerking

Na overleg wordt het totaalconcept uitgewerkt. Het resultaat hiervan wordt aan de opdrachtgever voorgelegd voor akkoord. Hierna wordt aan de oplevering van het project en aanvullende deliverables gewerkt.

Afronding en nazorg

Na oplevering van het project wordt contact opgenomen met de opdrachtgever om het eindresultaat te bespreken en het ontwikkelingsproces te evalueren. Eventueel worden aanvullende afspraken gemaakt over vervolgactiviteiten en support.