Skip to main content
Gamification en het ontwikkelen van games is in. Wij begeleiden organisaties met serious gaming en het ontwerpen, realiseren en produceren van spellen.
Naast de fysieke bordspellen met diverse spelaccessoires die we creëren en produceren, bouwen en ontwikkelen we ook online games en interactieve spellen.
Zo creëren we serious games, interactieve tests en simulaties, speelse methodieken, e-learning modules en animaties.

Spelontwikkeling en spellen

Wij ontwikkelen regelmatig spellen of spelaccessoires. Het type spel kan variëren van educatieve games of een e-learning toepassingen tot aan fysieke kaart- en bordspellen, voorzien van meerdere spelonderdelen en accessoires.

Expertise

Bij spelontwikkeling hebben we door onze achtergrond en werkervaring unieke expertise opgebouwd. Ondermeer op het gebied van ontwerp en sourcing, productiebegeleiding en kwaliteitscontrole.

We zijn thuis in verschillende disciplines en weten succesvol de weg te vinden naar een goed eindresultaat. Ook kunnen we een rol vervullen als tussenpersoon of project manager bij spelontwikkeling en -productie.

Toeleveranciers en partners

Afhankelijk van het type spel en de gewenste seriegrootte, werken we met ontwikkelpartners en toeleveranciers in Nederland, Europa of Azië.

Via modellen, rapid prototyping en een nulserie werken we spelontwerpen eerst volledig uit. Dit zorgt voor een hoogwaardig eindproduct, een gestroomlijnd productieproces en kwaliteit.

Na de spelontwikkeling zetten we de eigenlijke productie in gang. Achter de schermen blijven we vaak betrokken bij volgende productierondes, voor productiebegeleiding en kwaliteitscontrole.

Lees over gerelateerde onderwerpen die we bij spelontwikkeling vaak verzorgen, waaronder:

Hoe ontwikkel je een spel?

3 bouwstenen:

Ieder spel bestaat eigenlijk uit drie bouwstenen: de spelformule, de speelwijze, en het spelontwerp. De ontwikkeling van deze bouwstenen kan los van elkaar plaatsvinden. Succesvolle spelontwikkeling hangt echter wel af van al deze drie bouwstenen samen en hun integratie. Ooit wel eens een leuke spelformule gezien met een slecht ontwerp, wat lekker speelt? Of vise versa?

van de kern van een spel …

Voor het ontwikkelen van een spelformule is het zaak een thema te vinden waar op een unieke en innovatieve manier mee kan worden omgegaan. De formule die hieruit voortvloeit vormt de eigenlijke kern van het spel.

… naar proces …

De speelwijze bestaat uit het proces dat doorlopen wordt bij het spel, van A tot Z. Deze is vaak in beknopte vorm ook terug te vinden in de handleiding van het spel. Vaak speelt een spel beter als de speelwijze eenvoudig blijft.

… en spelontwerp.

Bij het spelontwerp wordt de gekozen spelbenadering zo kernachtig mogelijk vertaald in een visueel krachtige beeldtaal, in verschillende spelonderdelen en spelaccessoires, en in de spelverpakking.

Speldetaillering

Het detailleren van het spelontwerp en bestaat deels uit grafische vormgeving, en deels uit productontwikkeling, en deels uit productievoorbereiding.

Bij de grafische vormgeving wordt de gekozen beeldtaal consistent doorgevoerd in de verschillende spelonderdelen en -accessoires.

Bij de productontwikkeling worden voorstellen voor alle spelonderdelen gemaakt. Met behulp van rapid prototyping wordt een modelspel gebouwd, dat als basis dient voor het uiteindelijke spelontwerp.

Bij de productievoorbereiding worden inkoop, productie en logistiek uitgewerkt. Ook vindt hierbij de evt. sourcing van spelproductie plaats. Dit resulteert in een algemeen productieplan en in een productieplanning.

Afwerking en proefproductie

Nadat de prototypes en het modelspel klaar zijn en getest, vindt er verdere optimalisatie plaats en wordt de productievoorbereiding voortgezet.

De spelontwikkeling wordt besloten met een succesvolle nulserie en een eerste productieronde van het spel, vervaardigd bij de spelproducent.

Spelonderdelen: van model naar ontwerp en product

Spelontwikkeling - Van schetsontwerp naar model via modeling

Van 3D model …

Bij het ontwerpen van een product wordt vaak gestart met het uitwerken van een computermodel. In deze computermodellen wordt het ontwerp vastgelegd, middels vlakken en volumes. Computermodellen zijn ook uitermate geschikt om in de beginfase van een opdracht, conceptrichtingen voor een productontwerp te visualiseren.

Spelontwikkeling - Van schets en maattekening naar productie-ontwerp

… via gedetailleerd ontwerp …

Als het productontwerp definitief is wordt het verder gedetailleerd en gedocumenteerd. Vaak is het wenselijk dat het ontwerp uitgewerkt wordt in technische maat-tekeningen.

Spelontwikkeling - Van eerste model, nulserie naar gereed product

… naar gereed product.

Als het gedetailleerde ontwerp klaar is kan de verdere productievoorbereiding plaatsvinden. Als alle productiemiddelen klaar zijn kan en de uiteindelijke productie worden opgestart. Om de kwaliteit te waarborgen wordt hierbij veelal eerst een zgn. nulserie vervaardigd.

× Hoe kan ik je helpen? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday