Skip to main content
Interaction design is gericht op een optimale interactie tussen mens en computer.
Het ontwikkelen van interactieve toepassingen vraagt om kennis en kunde op meerdere vlakken.
Onderwerpen als interfacing (UI) en user experience (UX) spelen hierbij een belangrijke rol.

Design for interaction

Op het gebied van interaction design hebben wij ruime ervaring met de ontwikkeling van e-learning modules, interactieve bedrijfs- en productpresentaties en technische animaties en interactieve tests.

We realiseren hierbij zowel kleine projecten zoals bijv. interactieve kaarten, en meer complexe projecten, zoals e-learning toepassingen, interactieve games en leeromgevingen met tests en video-integratie.

Tevens heeft imagen een aantal jaren trainingen en workshops verzorgd op het gebied van interaction design.

Games en game-based learning

Als het om leer- en veranderingstrajecten gaat, staat ervaringsgericht leren momenteel in de belangstelling.

Naast virtuele, interactieve toepassingen, ontwikkelen wij ook bordspellen. Hierdoor zijn we een one-stop shop voor conceptontwikkeling van interactief spelontwerp en interactieve games.

We werken ondermeer met de volgende technieken:

Applicaties  Adobe Flash, Adobe Director
TalenFlash Actionscript 1 & 2, XML, Javascript
MediaOnline, CD-ROM, DVD

Storyboarding & Interaction design

Wat is Storyboarding?

Storyboarding is een techniek die afkomstig is uit de filmwereld. Storyboards bevatten de blauwdruk van een scene. Ze kunnen worden vergeleken met een plattegrond van een huis, of met een gebruiksaanwijzing van een product.

Storyboarding als techniek is ook gangbaar bij de ontwikkeling van internet toepassingen en multimedia producten, bijv. bij de ontwikkeling van websites of de bouw van interactieve programma’s en e-learning toepassingen.

Waar bestaan ze uit?

Stapsgewijs tonen storyboards:

  • een visuele impressie van het product (wat is het)?
  • de beschrijving ervan (wat doet het)?
  • hoe het tot stand is gekomen (hoe ontwikkel je het)?

In een storyboard komen zo alle relevante onderdelen tot uitdrukking, alsmede de globale structuur van de toepassing.

Bekijk een voorbeeld storyboard

Wanneer inzetten?

Ook als de eigenlijke ontwikkeling nog niet gestart is, kan met een storyboard al een duidelijk beeld van de te ontwikkelen toepassing worden gegeven.

Storyboards laten zich dan ook in een vroeg stadium van een project al gebruiken, als praatstuk of als (creatieve) voorzet voor een beoogd projectresultaat.

Andere voordelen

Naast het gebruik van een storyboard als praatstuk en voorzet, biedt het ook nog andere voordelen, omdat:

  • het een gemeenschappelijk referentiekader biedt. Dit is niet alleen bij de relatie tussen opdrachtgever en bouwer van belang is, maar ook binnen projectteams;
  • het van te voren al ruimschoots inzicht en een indruk geeft van de te leveren toepassing;
  • het kan worden ingezet als middel om offertes te toetsen;
  • mogelijke probleemgebieden vroegtijdig gesignaleerd en/of voorkomen kunnen worden.